Policy
Information

Vår integritetspolicy

Att skydda din integritet och personuppgifter som lämnas till Svensk Mötesbokning är viktigt för oss.
Observera att denna integritetspolicy endast gäller karriärsidorna på vår egen hemsida.

Personuppgifter som samlas in och behandlas genom våra karriärsidor kommer endast att vara tillgängliga för utvalda av Svensk Mötesboknings anställda eller externa rekryterare som valts ut av Svensk Mötesbokning och endast i rekryteringssyfte.

Dina personliga uppgifter lagras i förtroende och vi kommer att lagra dem så länge det är nödvändigt ur rekryteringssyfte. Om du vill att dina personuppgifter korrigeras, uppdateras, tas bort eller begränsas på något sätt vänligen kontakta oss.

Lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är vidtagna och underhålls för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig åtkomst, användning, avslöjande, ändring, förstörelse eller förlust av personuppgifter.

Alla förändringar vi gör i vår integritetspolicy kommer att publiceras på denna sida. Kom tillbaka hit för att ta del av eventuella uppdateringar eller förändringar till denna integritetspolicy.

Välkommen att kontakta vår kundtjänst vid ev. frågor eller ändring av dina personuppgifter - Klicka här