Svensk Mötesbokning 
Vi ger dig nya kunder!

Experter på nykundsbearbetning

Svensk Mötesbokning är en av Sveriges mest expansiva företag inom mötesbokning. Vårt syfte är att ge företag nya kunder och maximera affärsidéns potential. Detta gör vi genom att prospektera och utföra nykundsbearbetning av högsta kvalitet via extern mötesbokning.

Lång erfarenhet

Vi har lång erfarenhet av mötesbokning och är ett företag vars framgång är beroende av en effektiv nykundsanskaffning, vilket innebär att vi vet vad som krävs för att nå rätt kunder och förmedla rätt budskap. Vi sätter oss in i kundens varumärke på djupet och bygger vidare dialogen på de unika säljegenskaperna produkten eller tjänsten medför.

Mötesbokning skapar nya affärer

Genom vår tjänst har företag stor potential att påverka sin försäljning. Svensk Mötesbokning har stor erfarenhet av vikten att ta fram rätt kunder på besök. Vi tar strategiskt fram en målgrupp och ett passande budskap tillsammans med kundföretaget för att den operativa delen ska utföras på absolut bästa sätt. I slutändan handlar det om att både få kvalitet och kvantitet på besöken, något vi förstår vikten av och alltid strävar efter.

Vår vision

Svensk Mötesbokning är ett resultatorienterat och prestationsbaserat bolag där mervärde för kund är vår gemensamma strävan. Vår affärsidé bygger på att skapa mervärde och leverera ett bättre kundflöde till våra kunder med hjälp av aktiv, analysdriven och kontinuerlig prospektering av nya kunder. Vår grundvision är att vara marknadsledande inom kvalificerad mötesbokning.

Policy

Kreativitet och egna initiativ uppmuntras för att kontinuerligt utveckla företagets service- och bokningsprocess. Samtliga medarbetare bemöts med samma respekt, omsorg och engagemang som de förväntas använda i kontakten med varje enskild klient. Svensk Mötesbokning skall vara det självklara valet och den mest respekterade samarbetspartnern för nykundsanskaffning baserad på mötesbokning i Sverige.

Engagemang 

För oss är engagemang detsamma som att känna passion för det arbete vi utför samt omsorg och ansvar för våra kunder. Vi tror på en nära samarbete mellan oss och våra uppdragsgivare, där en tydlig och rak dialog är naturliga delar av arbetsprocessen.

Nöjda kunder

För oss är det otroligt viktigt att alltid följa upp vårt arbete och undersöka hur nöjda våra kunder är samt vad vi kan utveckla för att bli ännu bättre. Resultatet av undersökningar visar att våra uppdragsgivare är mycket nöjda med samarbetet. Undersökningen visar  även att de företag som anlitat oss kommer att starkt rekommendera oss vidare till andra företag i sitt nätverk. Ett resultat av vårt arbetssätt som vi är väldigt glada och stolta över! 

Önskar du kostnadsfri mötesoffert?

Våra tjänster

Mötesbokning av företag och privatpersoner efter dina behov.

Arbetsprocess

Nyckeln till framgång börjar med vårt beprövade och utarbetade arbetsätt.

Kundservice

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss?