Våra tjänster
Välj baserat på dina behov 

Bearbetning av nya kunder

Nykundsanskaffning är en central del av ett företags framtid. Var finns de potentiella kunderna och hur skapas rätt kontakt med dem? Vi bedriver i huvudsak mötesbokning, besöksbokning, seminariebokning och direktförsäljning via telefon. Gemensamt för dessa tjänster är att de bedrivs med beprövad operativ kompetens och långsiktigt strategiskt tänkande, ett resultat av erfarenhet inom området.

Fysiska möten

Mötesbokning är en effektiv källa till att hitta nya potentiella kunder för både små och stora företag. Svensk Mötesbokning bedriver ett nära samarbete med en djup förståelse för uppdragsgivarens varumärke. Vad är de unika säljpoängerna och hur formuleras dessa bäst för att skapa ett kundintresse? Det är denna typ av frågor Svensk Mötesbokning kan hjälpa dig att svara på, utöver den praktiska biten avseende kundkontakt. Vi bokar in dina möten dit du önskar. Du väljer om mötet ska ske på ditt kontor eller på någon annan plats. 

Tider

Välj dina tider baserat på din tillgänglighet. Vi bokar efter dina önskemål alla dagar i veckan!

Kunder

Vi kan hantera både större och mindre volymer av kundbokningar efter behov.

Plats

Du bestämmer själv var mötet ska äga rum. Vi anpassar oss efter dina krav.

Seminarier

Att få maximal närvaro på seminarier och olika typer av event är ofta en svår uppgift. Var finns egentligen målgruppen och hur når du dem? Lyckligtvis finns möjligheten att lämna över dessa utmaningar till Svensk Mötesbokning. Vi har lång erfarenhet av att nå målgrupper med skräddarskydda budskap och stor precision. Oavsett om det gäller seminarier, konferenser, mässor eller liknande evenemang har vi kompetensen att hjälpa till! Vi arrangerar även hela eventuppdrag efter kundens önskemål.

Webbmöten

Vår webbmötestjänst gör det möjligt att träffa dina nya kunder på distans, oavsett var ni befinner er geografiskt. Med distansmöten via webben ökar man effektiviteten, du slipper dessutom långa restider till mötet och kan enkelt presentera din tjänst eller produkt genom att dela din skärm på datorn. Dessutom kan du exponera ditt budskap för en eller flera deltagare samtidigt. Vi kan även hjälpa till att boka möten med befintliga kunder efter behov!

Telefonmöten

I dag har alla en telefon vilket innebär att ett telefonmöte gör det möjligt att genomföra möten på ett enkelt och smidigt sätt. Vi presenterar effektivt din tjänst eller produkt med potentiella kunder oavsett var kunden befinner sig fysiskt. Vi skräddarsyr ett manus tillsammans med ditt företaget och förmedlar budskapet efter önskemål! Vi kan även hjälpa till att boka möten med befintliga kunder efter behov!

Marknadsundersökning

Marknadsundersökning är ett sätt att samla in data som ger kunskap för en viss marknadssituation som företaget står inför. Det handlar om att ta reda på konsumenters användning av vissa typer av produkter och tjänster men kan även innebära att man vill ta reda på en målgrupps inställning till ditt företag. Vi anpassar och förmedlar syftet efter dina behov!

Försäljning

Vi erbjuder direktförsäljning via telefon både mot företag och privatpersoner. Det innebär att vi för uppdragsgivares räkning tar hand om direktförsäljning med fokus på en bred eller specifik målgrupp. Vi kan erbjuda dig som uppdragsgivare att med god kostnadskontroll och hög flexibilitet få möjlighet att disponera en dedikerad försäljningsavdelning. Samtidigt erbjuder vi en rad fördelar som få marknadsföringskanaler klarar av.

Önskar du kostnadsfri mötesoffert?

Om oss

Vi är en av Sveriges mest expansiva företag inom mötesbokning

Arbetsprocess

Mötesbokning av företag och privatpersoner efter dina behov.

Kundservice

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss?